Уничтожение храма в с. Гора-Подол (1974 г.)

Уничтожение храма

Храм 1

Храм 2

Храм 3