Текст стихотворения св. Филарета "Святая гора Афон", 1895 г.